Kontakt

Wydawca:

Prenumerata:

Galindia Sp. z o.o.
Olsztyn, ul. Tracka 5
Tel. 89-539-77-00

NIP: 7393215125
KRS: 0000001721

Tel: 502-499-531
e-mal: prenumerata@gazetaolsztynska.pl

Kontakt w sprawie reklamacji

Natalia Nicińska 502-499-531