Kontakt

Wydawca:

Prenumerata:

Grupa WM Sp. z o.o.
Olsztyn, ul. Tracka 5
Tel. 89-539-77-00

NIP: 729-198-10-28
KRS: 0000009446

Tel: 89-539-76-63
Fax: 89-539-76-60
e-mal: prenumerata@gazetaolsztynska.pl

Kontakt w sprawie reklamacji

Sprzedaż egzemplarzowa:

Anna Pieniek 89 539 76 65
Elżbieta Przybysz 89 539 76 67

Prenumeraty:

Magdalena Kapela 89 539 76 63